InfodeskaZakázkyPrůzkumy trhuRegistr zadavatelůRegistr dodavatelů Přihlásit se


https://www.tendermarket.cz/Z00000514.profil
Zákl. údajů
Vlastnosti zakázky
Osob
Kódu
Data
Hodnoty
Druhu ZŘ
Fáze VZ
Stavu VZ
ID
Název Zadavatel Spojka

Výběr sloupců

Id
Název veřejné zakázky
Fáze veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení
Úřední název zadavatele
T004/17V/00020250Zajištění provozu, SW údržby a kontinuálních úprav pro nadstavbové moduly CIS Jízdních řádůEvidence výsledkůOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00019542Nákup televizních přijímačů pro Ministerstvo dopravyPosouzení nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00016651Nákup mobilních telefonů typu „D“ pro Ministerstvo dopravyPosouzení nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00016650Nákup mobilních telefonů typu „C“ pro Ministerstvo dopravyPosouzení nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00016649Nákup mobilních telefonů typu „B“ pro Ministerstvo dopravyOtevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00016648Nákup mobilních telefonů typu „A“ pro Ministerstvo dopravyOtevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00014407Nákup elektrovybavení pro MDObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00013955Nákup nábytku a dalšího mobiliáře pro Dětskou skupinu Ministerstva dopravy.Evidence výsledkůOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00013707Nákup 20 kusů mobilních telefonů typu „D“ pro Ministerstvo dopravyObjednávkaPřímé zadáníČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00013689Projekční plocha do jednací místnostiEvidence výsledkůOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00012952Nákup nábytku a dalšího mobiliáře pro Dětskou skupinu Ministerstva dopravy.Zrušeno ve fázi : Příjem nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00010100Obnova firewallů pro ochranu počítačové sítě Ministerstva dopravyObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00008280Zajištění propagačních předmětů Operačního programu Doprava 2014 - 2020ObjednávkaZjednodušené podlimitní řízeníČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00008125Nástroj pro vyhodnocování záznamů o provozu počítačové sítě Ministerstva dopravyObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00007975Zhotovení razítek a vizitek.ObjednávkaUzavřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00004659Nákup mobilních telefonů pro Ministerstvo dopravyZrušeno ve fázi : Hodnocení nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00002607Nákup elektrovybavení pro MDObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00002553Nákup elektrovybavení pro MDZrušeno ve fázi : Příjem nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00001338Technické zabezpečení a správa webového portálu Operačního programu Doprava 2007-2013 a webového portálu Operačního programu Doprava 2014 – 2020 ObjednávkaUzavřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/17V/00000453Zajištění správy, provozu a rozvoje aplikace eTesty 2016+ObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00043937Nákup dveřních zámkových vložekObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00043212Nákup mobilního telefonu pro Odbor komunikace Ministerstva dopravyZrušeno ve fázi : Otevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00043183Nákup mobilních telefonů pro Ministerstvo dopravyZrušeno ve fázi : Otevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00043035Poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb pro Ministerstvo dopravy pro roky 2017 a 2018ObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00041512Zajištění propagačních předmětů Operačního programu Doprava 2 na akce konané ve 4Q 2016ObjednávkaUzavřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00039520Dodávka elektrovybavení pro Ministerstvo dopravyZrušeno ve fázi : Otevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00038780Dodávka denního tisku a odborných periodik na rok 2017 pro Odbor fondů EU a Ministerstvo dopravyObjednávkaOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00037552Dodávka elektrovybavení pro Ministerstvo dopravyZrušeno ve fázi : Otevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00035732Zajištění jazykové výuky, tj. anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka, na Ministerstvu dopravyObjednávkaZjednodušené podlimitní řízeníČeská republika - Ministerstvo dopravy
T004/16V/00035199Nákup mobilních telefonů pro Ministerstvo dopravyZrušeno ve fázi : Otevírání nabídekOtevřená výzvaČeská republika - Ministerstvo dopravy