InfodeskaZakázkyPrůzkumy trhuRegistr zadavatelůRegistr dodavatelů Přihlásit se
Fáze veřejné zakázky
Stav veřejné zakázky
Id veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
Datum vytvoření
Přímý odkaz na zakázku
Seznam evidenčních čísel zadavatele
Interní číslo
Postup při zadání veřejné zakázky
Zadavatel veřejné zakázky
IČO zadavatele
Správce veřejné zakázky
Stručný popis
Zakázka je vytvořena na základě průzkumu trhu Ne
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Mobilní telefon
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Mobilní telefon
Zakázka rozdělená na části Ne
Stručný popis předmětu zakázky

Jedná se o předmět VZ uvedený v seznamu zboží, který je přílohou nařízení vlády č. 77/2008 Ne
Typ veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota bude uvedena ve výzvě Ne
Ne
Výsledek zadávacího řízení
Druh zadávacího řízení
Stanovení způsobu zadání veřejné zakázky
Bude použit nestandardní druh zadávacího řízení Ne
Bude do zadávacího řízení zařazena eAukce Ne
Bude zveřejněna výzva k podání nabídky? Ne


Ne
Ne
Ne
Ano
Odůvodnění způsobu hodnocení
Ne
Ne
Ne
Informace o veřejném certifikátu
Ne
Ne
Adresa prohlídky místa plnění
Doplňující informace
Ne