InfodeskaZakázkyPrůzkumy trhuRegistr zadavatelůRegistr dodavatelů Přihlásit se
Fáze průzkumu trhu
Stav průzkumu trhu
Id průzkumu
Název průzkumu trhu
Seznam evidenčních čísel zadavatele
Stručný popis
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Průzkum je rozdělen na části Ne

Zadavatel zveřejní informaci o předpokládané hodnotě zakázky Ne
Požadavek na obsah informace
Popis jiných požadavků na obsah
Lhůta pro doručení nabídkové informace
Lhůta, do kdy je dodavatel vázán svou nabídkovou informací