Novinky

16/08/2017

Rozšířená podpora internetových prohlížečů

Od 16. 8. 2017 začalo e-tržiště TENDERMARKET využívat technologii Java Webstart, která umožňuje mj. kompatibilitu s větším počtem internetových prohlížečů. Nová technologie bude využita zejména při elektronickém podepisování a při podávání nabídek. Zjednodušený návod naleznete v sekci Nápověda (dokument 1.7 pro zadavatele a dokument 2.5 pro dodavatele).

01/07/2017

TENDERMARKET spuštěn v komerčním režimu

Od 1. 7. 2017 již e-tržiště TENDERMARKET není spravováno Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho provoz se řídí novým Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET verze 6. Hlavní novinkou je možnost požadování provize za využití základních služeb od vybraných dodavatelů provozovatelem e-tržiště. Akceptace Provozního řádu je pak podmínkou pro možnost podání nabídky ze strany dodavatele.

29/06/2017

Nezapomeňte zneaktivnit svůj tržišťový profil ve Věstníku VZ!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 7. 2017 přestává být e-tržiště TENDERMARKET systémem spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj, nelze jej využívat jako další profil zadavatele. Z tohoto důvodu je třeba provést k 1. 7. 2017 jeho zneaktivnění ve Věstníku VZ (formulář CZ06). Zadavatelům, kteří používají pro zadávání veřejných zakázek současně nástroj Tender arena, se budou zakázky z veřejné části e-tržiště TENDERMARKET automaticky zobrazovat na profilu zadavatele v nástroji Tender arena, čímž bude pro zakázky z e-tržiště splněna zákonná uveřejňovací povinnost.

29/06/2017

Povinné používání NENu od 1. 7. 2017 vládou neprošlo.

Dne 28. 6. 2017 MMR vydalo tiskovou zprávu k e-tržištím, kde uvádí, že "Po dodavateli nemůže být požadována jakákoli platba spojená s použitím elektronického tržiště pro zadání veřejné zakázky.” a spojuje toto tvrzení s ustanovením § 213 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jako provozovatelé e-tržiště považujeme toto tvrzení za zavádějící a neztotožňujeme se s ním. Více informací naleznete na http://www.tendersystems.cz/novinky.

21/07/2017

MMR vytváří iluzi chaosu v souvislosti s e-tržišti

Na dnešním jednání Vlády ČR byla přijata varianta usnesení vlády, která počítá s odložením povinnosti používat tzv. Národní elektronický nástroj (“NEN”) o další rok. Elektronické tržiště TENDERMARKET ve svém provozu pokračuje i po 30. 6. 2017 v režimu, který je stanoven novým Provozním řádem verze 6. Systém tak bude oproti dosavadnímu stavu, kdy jeho provoz hradilo MMR, přímo financován buď zadavateli, nebo formou provize hrazené vítěznými dodavateli.

01/06/2017

Od 1. 7. 2017 bude účinný nový Provozní řád

S ohledem na změnu modelu poskytování e-tržiště TENDERMARKET od 1. 7. 2017, bude pro jeho další používání nutno akceptovat nový Provozní řád, který je již nyní k dispozici k náhledu (sekce Provozní řád v menu aplikace). Akceptaci nového Provozního řádu bude možno zanedlouho provést přímo v systému (předpoklad v první polovině června 2017).

Často kladené otázky

»
1) Co potřebuje žadatel (zadavatel/dodavatel) k registraci do e-tržiště? 

»
2) Nelze odeslat žádost o registraci prostřednictvím datové schránky, datovou schránku provozovatele nelze najít. 

»
3) Jak získat elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu?  

»
4) Kdy je potřeba předložit plnou moc? 

»
5) Je registrace zpoplatněna? 

»
6) Za jak dlouho bude registrace uživatele povolena? 

»
7) Jakým způsobem je e-tržiště zpoplatněno?  

»
8) Je třeba registrovat e-tržiště jakožto profil zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek? 

»
9) Jaké zakázky se na e-tržišti soutěží?  

»
10) Může si dodavatel nastavit zasílání informací o veřejných zakázkách v závislosti na předmětu činnosti dodavatele? 


»
11) Co jsou to aditivní služby e-tržiště? 

»
12) Chci podat nabídku, ale neotevře se mi formulář pro podání nabídky. 

»
13) Jaká je maximální velikost přikládaných souborů do nabídky? 

»
14) Jak si nastavit filtr pro vyhledávání ve Věstníku VZ v e-tržišti? 

»
15) Jak zašifrovat nabídku v případě, že je to u daného řízení vyžadováno? 

»
16) Co znamená, že je u zakázky vyžadováno podepisovat všechny datové zprávy?