Novinky

11/12/2017

TENDERMARKET Vám přeje hezké vánoční svátky a úspěšný rok 2018!

Klidný advent, veselé vánoční svátky, pevné zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů a méně starostí s veřejnými zakázkami v novém roce Vám přeje celý tým e-tržiště TENDERMARKET.

01/12/2017

Děkujeme zadavatelům za využívání TENDERMARKETu

Od 1. července 2017, kdy přestalo e-tržiště TENDERMARKET spravovat Ministertvo pro místní rozvoj, bylo v systému vytvořeno 15 tisíc zakázek. Přechod na jiný systém tedy zvolilo jen minimum zadavatelů a e-tržiště TENDERMATKET je tak stále největším systémem v ČR, kde se setkává poptávka veřejného sektoru s nabídkou dodavatelů.

15/11/2017

Zákaz rozvoje Národního elektronického nástroje

ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy. Původně měl NEN nahradit e-tržiště, ale kvůli vleklým problémům se tak nestalo.

16/08/2017

Rozšířená podpora internetových prohlížečů

Od 16. 8. 2017 začalo e-tržiště TENDERMARKET využívat technologii Java Webstart, která umožňuje mj. kompatibilitu s větším počtem internetových prohlížečů. Nová technologie bude využita zejména při elektronickém podepisování a při podávání nabídek. Zjednodušený návod naleznete v sekci Nápověda (dokument 1.7 pro zadavatele a dokument 2.5 pro dodavatele).

01/07/2017

TENDERMARKET spuštěn v komerčním režimu

Od 1. 7. 2017 již e-tržiště TENDERMARKET není spravováno Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho provoz se řídí novým Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET verze 6. Hlavní novinkou je možnost požadování provize za využití základních služeb od vybraných dodavatelů provozovatelem e-tržiště. Akceptace Provozního řádu je pak podmínkou pro možnost podání nabídky ze strany dodavatele.

29/06/2017

Nezapomeňte zneaktivnit svůj tržišťový profil ve Věstníku VZ!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 7. 2017 přestává být e-tržiště TENDERMARKET systémem spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj, nelze jej využívat jako další profil zadavatele. Z tohoto důvodu je třeba provést k 1. 7. 2017 jeho zneaktivnění ve Věstníku VZ (formulář CZ06). Zadavatelům, kteří používají pro zadávání veřejných zakázek současně nástroj Tender arena, se budou zakázky z veřejné části e-tržiště TENDERMARKET automaticky zobrazovat na profilu zadavatele v nástroji Tender arena, čímž bude pro zakázky z e-tržiště splněna zákonná uveřejňovací povinnost.

Často kladené otázky

»
1) Co potřebuje žadatel (zadavatel/dodavatel) k registraci do e-tržiště? 

»
2) Nelze odeslat žádost o registraci prostřednictvím datové schránky, datovou schránku provozovatele nelze najít. 

»
3) Jak získat elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu?  

»
4) Kdy je potřeba předložit plnou moc? 

»
5) Je registrace zpoplatněna? 

»
6) Za jak dlouho bude registrace uživatele povolena? 

»
7) Jakým způsobem je e-tržiště zpoplatněno?  

»
8) Je třeba registrovat e-tržiště jakožto profil zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek? 

»
9) Jaké zakázky se na e-tržišti soutěží?  

»
10) Může si dodavatel nastavit zasílání informací o veřejných zakázkách v závislosti na předmětu činnosti dodavatele? 


»
11) Co jsou to aditivní služby e-tržiště? 

»
12) Chci podat nabídku, ale neotevře se mi formulář pro podání nabídky. 

»
13) Jaká je maximální velikost přikládaných souborů do nabídky? 

»
14) Jak si nastavit filtr pro vyhledávání ve Věstníku VZ v e-tržišti? 

»
15) Jak zašifrovat nabídku v případě, že je to u daného řízení vyžadováno? 

»
16) Co znamená, že je u zakázky vyžadováno podepisovat všechny datové zprávy?