Novinky

1/7/2016

Registr smluv je tady!

K 1. 7. 2016 vešel v účinnost zákon o registru smluv (340/2015 Sb., ...), který přináší povinnost zveřejňovat celé řadě subjektů smlouvy na plnění v hodnotě nad 50 tisíc korun v jednotném registru, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Více na webu www.tendersystems.cz nebo na portálu Ministerstva vnitra.

16/6/2016

Dvoudenní seminář NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Nový termín dvoudenního semináře k připravované změně legislativy zadávání veřejných zakázek. Seminář se bude konat ve dnech 25. a 26. srpna 2016. Cílem je seznámení se základními principy zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který vejde v účinnost k 1. říjnu 2016 a nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Neváhejte a přihlaste se v sekci školení!!!

10/6/2016

Nová uveřejňovací vyhláška ve sbírce zákonů!

Ve sbírce zákonů byla dne 31. 5. 2016 publikována nová vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která nahradí od 1. října (s účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) stávající vyhlášku č. 133/2012 Sb. Celý text vyhlášky je k dispozici mimo jiné na webu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj, které slibuje do konce června vydat i související metodiku.

29/4/2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů!

Dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento předpis nahradí mimo jiné dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a bude účinný od 1. října 2016. Text zákona ke stažení ZDE. Informace k seminářům společnosti Tender systems k novému zákonu naleznete ZDE.

25/4/2016

Prezident v pátek 22. 4. 2016 podepsal nový zákon o zadávání veřejných zakázek

V pátek byl podpisem prezidenta České republiky završen legislativní proces přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který nahradí dosavadní zákony č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Chcete-li se seznámit s novým zákonem již nyní, přijďte na náš seminář "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi" - více podrobností a formulář pro přihlášení naleznete v sekci Školení!

21/4/2016

Nové termíny školení

Vypsali jsme pro Vás další termíny školení! Přihlaste se na našem webu tendermarket.cz nebo www.tendersystems.cz!

22/3/2016

Konference ISSS 2016

Společnost Tender systems se i v letošní roce zúčastní konference ISSS 2016. Konference se bude konat ve dnech 4.-5. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Více ZDE!

5/1/2016

Další termíny dvoudenního semináře k novému zákonu!

Vypsali jsme pro Vás další termíny semináře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - 17./18. března a 27./28. dubna 2016. Přihlaste se na našem webu tendermarket.cz nebo www.tendersystems.cz!

5/1/2016

Nové finanční limity a rozsah základní kvalifikace od ledna 2016

S účinností od 1. 1. 2016 se změnily finanční limity, které určují hranici pro tzv. nadlimitní veřejné zakázky a finanční limity pro účely koncesního zákona. Zároveň byl rozšířen výčet tzv. základních kvalifikačních předpokladů v důsledku novely zákona č. 375/ 2015 Sb. Více informací na www.tendersystems.cz.

4/1/2016

Dvoudenní semináře NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Připravili jsme pro Vás nové dvoudenní semináře k chystané změně legislativy zadávání veřejných zakázek. Neváhejte a přihlaste se na webu www.tendermarket.cz v sekci školení, kde najdete i veškeré další informace.

15/12/2015

Tender systems Vám přeje veselé Vánoce a úspěšný rok 2016

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016 Vám přeje tým společnosti Tender systems.

19/10/2015

Nekalé praktiky QCM

V minulém týdnu jsme zaznamenali kontaktování našich zákazníků společností QCM, s.r.o. s informací, že na jejich poskytovatele elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek eGORDION / profilu zadavatele byl vyhlášen konkurs. Více informací ZDE.

05/10/2015

Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou

Vláda dne 5. 10. 2015 schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Nový zákon je nezbytný pro další čerpání evropských dotací a měl by zefektivnit a zjednodušit zadávání veřejných zakázek v ČR. Více informací k zákonu je uvedeno na webu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE Znění zákona, které poputuje do Poslanecké sněmovny je k dispozici ZDE.

16/09 2015

Nová verze provozního řádu e-tržiště TENDERMARKET

Dne 16. 9. 2015 byla Ministesrtvem pro místní rozvoj schválena nová verze (verze 5) provozního řádu. Změna se týkala pouze bodu 7.1.1, kde byl upraven výčet podporovaných internetových prohlížečů.

01/09 2015

Prohlížeč Google Chrome přestal podporovat doplněk Java

Od září 2015 prohlížeč Chrome již nepodporuje pluginy NPAPI, weby s pluginy jako Silverlight, Java nebo Unity proto v Chromu nemusí fungovat. Toto je i případ e-tržiště TENDERMARKET. Garantovanými prohlížeči tedy zůstávají MS Internet Explorer a Mozilla Firefox. V této souvislosti bude upraven i čl. 7.1.1 Provozního řádu.

01/08 2015

Novela vyhlášky o uveřejňování

Dne 1. 8. 2015 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 133/2012 Sb., ..., novelizace se týká zejména upřesnění podmínek změny profilu zadavatele a úpravy souvisejíích formulářů VVZ. Celé znění předpisu a související informace naleznete mimo jiné na webu portal-vz.cz.
Stav systému: v provozu

Projekt Poctivý zadavatel

V rámci projektu Poctivý zadavatel se snažíme o zviditelnění zadavatelů veřejných zakázek, kteří používají elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a snaží se tak neplýtvat veřejnými prostředky. Zadavatelům, kteří se do projektu zapojí, pak nabízíme celou řadu dalších výhod. Více informací naleznete ZDE!

Školení

Praha, 25. srpna 2016, 08:30 – 16:00, a 26. sprna 2016, 8:30 - 12:30
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi (zadavatelé i dodavatelé)
Školitelé: Ing. Pavel A. Eger, Mgr. Petr Moucha
Další informace ke stažení

Přihlásit na školení

Co je TENDERMARKET ?

TENDERMARKET je nové elektronické tržiště veřejné správy - webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec. TENDERMARKET je plně elektronický systém, kde všechny úkony v zadávacím, resp. výběrovém řízení, provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

V první fázi provozu jsou povinny elektronická tržiště používat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, a to na nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby). Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro VZMR.

Zadavatelé, kterým stát uloží povinnost využívat elektronická tržiště k zadávání veřejných zakázek nad 50 tis. Kč, mají také možnost dobrovolně využít el. tržiště pro nákupy určených komodit v hodnotě 5 - 50 tis. Kč, resp. pro nákup komodit nezařazených do seznamu povinných komodit. Elektronická tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní veřejní zadavatelé (místní samosprávy, územní celky, obce), pro které se používání elektronických tržišť stane povinností až v dalších fázích provozu.

O nás

Provozovatelem elektronického tržiště TENDERMARKET je konsorcium, které bylo k provozování vybráno v rámci koncesního řízení vypsaného Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj. Konsorcium tvoří firmy Seznam.cz, a.s., Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o. V tomto konsorciu se spojují síly nejvýznamnějších subjektů na trhu se službami poskytovanými na internetu (Seznam.cz, a.s.) a na poli elektronizace zadávání veřejných zakázek (Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o.).

Lídrem konsorcia je společnost Tender systems s.r.o. – mimo jiné jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek v České republice.

  • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a ISO 27001
  • Disponujeme vyškolenými projektovými manažery dle ISO 10006