Novinky

8/8/2016

Nová vyhláška k elektronickým nástrojům

Ve sbírce zákonů byla dne 8. 8. 2016 publikována nová vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, která nahradí od 1. října stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb

1/7/2016

Registr smluv je tady!

K 1. 7. 2016 vešel v účinnost zákon o registru smluv (340/2015 Sb., ...), který přináší povinnost zveřejňovat celé řadě subjektů smlouvy na plnění v hodnotě nad 50 tisíc korun v jednotném registru, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Více na webu www.tendersystems.cz nebo na portálu Ministerstva vnitra.

16/6/2016

Dvoudenní seminář NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Nový termín dvoudenního semináře k připravované změně legislativy zadávání veřejných zakázek. Seminář se bude konat ve dnech 25. a 26. srpna 2016. Cílem je seznámení se základními principy zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který vejde v účinnost k 1. říjnu 2016 a nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Neváhejte a přihlaste se v sekci školení!!!

10/6/2016

Nová uveřejňovací vyhláška ve sbírce zákonů!

Ve sbírce zákonů byla dne 31. 5. 2016 publikována nová vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která nahradí od 1. října (s účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) stávající vyhlášku č. 133/2012 Sb. Celý text vyhlášky je k dispozici mimo jiné na webu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj, které slibuje do konce června vydat i související metodiku.

29/4/2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů!

Dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento předpis nahradí mimo jiné dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a bude účinný od 1. října 2016. Text zákona ke stažení ZDE. Informace k seminářům společnosti Tender systems k novému zákonu naleznete ZDE.

25/4/2016

Prezident v pátek 22. 4. 2016 podepsal nový zákon o zadávání veřejných zakázek

V pátek byl podpisem prezidenta České republiky završen legislativní proces přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který nahradí dosavadní zákony č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Chcete-li se seznámit s novým zákonem již nyní, přijďte na náš seminář "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi" - více podrobností a formulář pro přihlášení naleznete v sekci Školení!
Stav systému: v provozu

Projekt Poctivý zadavatel

V rámci projektu Poctivý zadavatel se snažíme o zviditelnění zadavatelů veřejných zakázek, kteří používají elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a snaží se tak neplýtvat veřejnými prostředky. Zadavatelům, kteří se do projektu zapojí, pak nabízíme celou řadu dalších výhod. Více informací naleznete ZDE!

Školení

Praha, 25. srpna 2016, 08:30 – 16:00, a 26. sprna 2016, 8:30 - 12:30
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi (zadavatelé i dodavatelé)
Školitelé: Ing. Pavel A. Eger, Mgr. Petr Moucha
Další informace ke stažení

Přihlásit na školení

Co je TENDERMARKET ?

TENDERMARKET je nové elektronické tržiště veřejné správy - webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec. TENDERMARKET je plně elektronický systém, kde všechny úkony v zadávacím, resp. výběrovém řízení, provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

V první fázi provozu jsou povinny elektronická tržiště používat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, a to na nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby). Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro VZMR.

Zadavatelé, kterým stát uloží povinnost využívat elektronická tržiště k zadávání veřejných zakázek nad 50 tis. Kč, mají také možnost dobrovolně využít el. tržiště pro nákupy určených komodit v hodnotě 5 - 50 tis. Kč, resp. pro nákup komodit nezařazených do seznamu povinných komodit. Elektronická tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní veřejní zadavatelé (místní samosprávy, územní celky, obce), pro které se používání elektronických tržišť stane povinností až v dalších fázích provozu.

O nás

Provozovatelem elektronického tržiště TENDERMARKET je konsorcium, které bylo k provozování vybráno v rámci koncesního řízení vypsaného Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj. Konsorcium tvoří firmy Seznam.cz, a.s., Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o. V tomto konsorciu se spojují síly nejvýznamnějších subjektů na trhu se službami poskytovanými na internetu (Seznam.cz, a.s.) a na poli elektronizace zadávání veřejných zakázek (Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o.).

Lídrem konsorcia je společnost Tender systems s.r.o. – mimo jiné jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek v České republice.

  • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a ISO 27001
  • Disponujeme vyškolenými projektovými manažery dle ISO 10006