Novinky

01/08 2015

Novela vyhlášky o uveřejňování

Dne 1. 8. 2015 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 133/2012 Sb., ..., novelizace se týká zejména upřesnění podmínek změny profilu zadavatele a úpravy souvisejíích formulářů VVZ. Celé znění předpisu a související informace naleznete mimo jiné na webu portal-vz.cz.

22/05 2015

E-tržiště TENDERMARKET slaví tři roky!

Dne 22. května 2015 to byly přesně tři roky, kdy jsme spustili elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET. Od prvních měsíců jeho provozu až do současnosti je tento systém nejpoužívanějším svého druhu v ČR, za což všem jeho uživatelům upřímně děkujeme.

15/05 2015

Vypsány nové termíny školení uživatelů e-tržiště TENDERMARKET

Dne 9. července 2015 proběhnou v pražském hotelu Pyramida pravidelná školení pro uživatele elektronického tržiště TENDERMARKET, a to zvlášť pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Registraci provádějte přímo na portáu www.tendermarket.cz v sekci školení, účast je zdarma.

23/04 2015

TENDERMARKET používá již přes 500 zadavatelů!

Začátkem roku 2015 se přehoupl počet zadavatelů veřejných zakázek používající e-tržiště TENDERMARKET přes počet 500. Naše e-tržiště je tak dlouhodobě nejpoužívanějším v České republice, o čemž svědčí i stovky nových zakázek denně.

06/03 2015

Novela zákona o veřejných zakázkách vešla v účinnost

Dne 6. března 2015 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách, kdy tímto dnem zároveň vstoupila v účinnost. Více informací na webu www.tendersystems.cz.

23/02 2015

Tender systems na konferenci ISSS 2015!

Společnost Tender systems se zúčastní 18. ročníku renomované konference ISSS, která se bude konat ve dnech 13.–14. dubna 2015 tradičně v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Náš stánek najdete v přízemí na stanovišti č. 54. Více na www.isss.cz.

02/02 2015

Nová školení k e-tržišti TENDERMARKET a k zákonu o veřejných zakázkách!

V sekci školení jsme pro vás vypsali nové termíny školení k používání elektronického tržiště TENDERMARKET a dále pak termín dvoudenního semináře k zákonu o veřejných zakázkách. Kapacita školení je omezena, s registrací proto neváhejte.
Stav systému: v provozu

Projekt Poctivý zadavatel

V rámci projektu Poctivý zadavatel se snažíme o zviditelnění zadavatelů veřejných zakázek, kteří používají elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a snaží se tak neplýtvat veřejnými prostředky. Zadavatelům, kteří se do projektu zapojí, pak nabízíme celou řadu dalších výhod. Více informací naleznete ZDE!

Školení

Praha 9. října 2015, 09:00 – 12:30
Obsluha elektronického nástroje Tender arena - elektronická evidence (kompletní funkcionalita, Zadavatele)
Školitelé: Ing. Pavel A. Eger, Alena Vávrová
Další informace ke stažení

Přihlásit na školení

Co je TENDERMARKET ?

TENDERMARKET je nové elektronické tržiště veřejné správy - webová aplikace, umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec. TENDERMARKET je plně elektronický systém, kde všechny úkony v zadávacím, resp. výběrovém řízení, provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

V první fázi provozu jsou povinny elektronická tržiště používat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, a to na nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby). Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro VZMR.

Zadavatelé, kterým stát uloží povinnost využívat elektronická tržiště k zadávání veřejných zakázek nad 50 tis. Kč, mají také možnost dobrovolně využít el. tržiště pro nákupy určených komodit v hodnotě 5 - 50 tis. Kč, resp. pro nákup komodit nezařazených do seznamu povinných komodit. Elektronická tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní veřejní zadavatelé (místní samosprávy, územní celky, obce), pro které se používání elektronických tržišť stane povinností až v dalších fázích provozu.

O nás

Provozovatelem elektronického tržiště TENDERMARKET je konsorcium, které bylo k provozování vybráno v rámci koncesního řízení vypsaného Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj. Konsorcium tvoří firmy Seznam.cz, a.s., Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o. V tomto konsorciu se spojují síly nejvýznamnějších subjektů na trhu se službami poskytovanými na internetu (Seznam.cz, a.s.) a na poli elektronizace zadávání veřejných zakázek (Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o.).

Lídrem konsorcia je společnost Tender systems s.r.o. – mimo jiné jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek v České republice.

  • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a ISO 27001
  • Disponujeme vyškolenými projektovými manažery dle ISO 10006

Plánované odstávky systému

Žádné odstávky nejsou plánovány.