Novinky

11/12/2017

TENDERMARKET Vám přeje hezké vánoční svátky a úspěšný rok 2018!

Klidný advent, veselé vánoční svátky, pevné zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů a méně starostí s veřejnými zakázkami v novém roce Vám přeje celý tým e-tržiště TENDERMARKET.

01/12/2017

Děkujeme zadavatelům za využívání TENDERMARKETu

Od 1. července 2017, kdy přestalo e-tržiště TENDERMARKET spravovat Ministertvo pro místní rozvoj, bylo v systému vytvořeno 15 tisíc zakázek. Přechod na jiný systém tedy zvolilo jen minimum zadavatelů a e-tržiště TENDERMATKET je tak stále největším systémem v ČR, kde se setkává poptávka veřejného sektoru s nabídkou dodavatelů.

15/11/2017

Zákaz rozvoje Národního elektronického nástroje

ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy. Původně měl NEN nahradit e-tržiště, ale kvůli vleklým problémům se tak nestalo.

16/08/2017

Rozšířená podpora internetových prohlížečů

Od 16. 8. 2017 začalo e-tržiště TENDERMARKET využívat technologii Java Webstart, která umožňuje mj. kompatibilitu s větším počtem internetových prohlížečů. Nová technologie bude využita zejména při elektronickém podepisování a při podávání nabídek. Zjednodušený návod naleznete v sekci Nápověda (dokument 1.7 pro zadavatele a dokument 2.5 pro dodavatele).

01/07/2017

TENDERMARKET spuštěn v komerčním režimu

Od 1. 7. 2017 již e-tržiště TENDERMARKET není spravováno Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho provoz se řídí novým Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET verze 6. Hlavní novinkou je možnost požadování provize za využití základních služeb od vybraných dodavatelů provozovatelem e-tržiště. Akceptace Provozního řádu je pak podmínkou pro možnost podání nabídky ze strany dodavatele.

29/06/2017

Nezapomeňte zneaktivnit svůj tržišťový profil ve Věstníku VZ!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 7. 2017 přestává být e-tržiště TENDERMARKET systémem spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj, nelze jej využívat jako další profil zadavatele. Z tohoto důvodu je třeba provést k 1. 7. 2017 jeho zneaktivnění ve Věstníku VZ (formulář CZ06). Zadavatelům, kteří používají pro zadávání veřejných zakázek současně nástroj Tender arena, se budou zakázky z veřejné části e-tržiště TENDERMARKET automaticky zobrazovat na profilu zadavatele v nástroji Tender arena, čímž bude pro zakázky z e-tržiště splněna zákonná uveřejňovací povinnost.
Stav systému: v provozu

Provoz TENDERMARKET od 1. 7. 2017

K 30. 6. 2017 skončila koncese na provozování e-tržišť pod správou ČR – Ministerstva pro místní rozvoj a od 1. 7. 2017 je e-tržiště TENDERMARKET provozováno dále jako komerční softwarový nástroj, jehož používání umožňuje platná legislativa. Provoz e-tržiště se řídí Provozním řádem elektronického tržiště TENDERMARKET (verze 6).

Zadavatelé si mohou vybrat jeden z následujících dvou modelů financování tzv. základních služeb e-tržiště TENDERMARKET (tj. funkcionalit nezbytných pro realizaci celého procesu zadání veřejné zakázky):

  • financování ze strany zadavatelů fixním poplatkem (tento model předjímá uzavření smlouvy s provozovatele e-tržiště), či
  • financování formou provize ve výši max. 1% , kterou hradí vybraní dodavatelé (pro tento model může zadavatel zastřešit uzavřením koncesní smlouvy s provozovatelem e-tržiště).

U každé veřejné zakázky je uvedena výše provize, kterou bude hradit vybraný dodavatel po zaevidování výsledku zadávacího řízení v e-tržišti (provize se týká výhradně zakázek malého rozsahu procesovaných prostřednictvím e-tržiště, viz ceník uvedený v  Provozním řádu.).

Co je TENDERMARKET ?

E-tržiště veřejné správy TENDERMARKET je webová aplikace pro operativní a rychlé nákupy zadavatelů veřejných zakázek. Podporuje zadávání veřejných zakázek ve vybraných zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale zejména je zaměřeno na zadávání tzv. veřejných zakázek malého rozsahu ("VZMR"). 

Projekt Poctivý zadavatel

V rámci projektu Poctivý zadavatel se snažíme o zviditelnění zadavatelů veřejných zakázek, kteří používají elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET a snaží se tak neplýtvat veřejnými prostředky. Zadavatelům, kteří se do projektu zapojí, pak nabízíme celou řadu dalších výhod. Více informací naleznete ZDE!

Přístupnost

Tato webová stránka splňuje požadavky vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).