Novinky

16/08/2017

Rozšířená podpora internetových prohlížečů

Od 16. 8. 2017 začalo e-tržiště TENDERMARKET využívat technologii Java Webstart, která umožňuje mj. kompatibilitu s větším počtem internetových prohlížečů. Nová technologie bude využita zejména při elektronickém podepisování a při podávání nabídek. Zjednodušený návod naleznete v sekci Nápověda (dokument 1.7 pro zadavatele a dokument 2.5 pro dodavatele).

01/07/2017

TENDERMARKET spuštěn v komerčním režimu

Od 1. 7. 2017 již e-tržiště TENDERMARKET není spravováno Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho provoz se řídí novým Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET verze 6. Hlavní novinkou je možnost požadování provize za využití základních služeb od vybraných dodavatelů provozovatelem e-tržiště. Akceptace Provozního řádu je pak podmínkou pro možnost podání nabídky ze strany dodavatele.

29/06/2017

Nezapomeňte zneaktivnit svůj tržišťový profil ve Věstníku VZ!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 7. 2017 přestává být e-tržiště TENDERMARKET systémem spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj, nelze jej využívat jako další profil zadavatele. Z tohoto důvodu je třeba provést k 1. 7. 2017 jeho zneaktivnění ve Věstníku VZ (formulář CZ06). Zadavatelům, kteří používají pro zadávání veřejných zakázek současně nástroj Tender arena, se budou zakázky z veřejné části e-tržiště TENDERMARKET automaticky zobrazovat na profilu zadavatele v nástroji Tender arena, čímž bude pro zakázky z e-tržiště splněna zákonná uveřejňovací povinnost.

29/06/2017

Povinné používání NENu od 1. 7. 2017 vládou neprošlo.

Dne 28. 6. 2017 MMR vydalo tiskovou zprávu k e-tržištím, kde uvádí, že "Po dodavateli nemůže být požadována jakákoli platba spojená s použitím elektronického tržiště pro zadání veřejné zakázky.” a spojuje toto tvrzení s ustanovením § 213 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jako provozovatelé e-tržiště považujeme toto tvrzení za zavádějící a neztotožňujeme se s ním. Více informací naleznete na http://www.tendersystems.cz/novinky.

21/07/2017

MMR vytváří iluzi chaosu v souvislosti s e-tržišti

Na dnešním jednání Vlády ČR byla přijata varianta usnesení vlády, která počítá s odložením povinnosti používat tzv. Národní elektronický nástroj (“NEN”) o další rok. Elektronické tržiště TENDERMARKET ve svém provozu pokračuje i po 30. 6. 2017 v režimu, který je stanoven novým Provozním řádem verze 6. Systém tak bude oproti dosavadnímu stavu, kdy jeho provoz hradilo MMR, přímo financován buď zadavateli, nebo formou provize hrazené vítěznými dodavateli.

01/06/2017

Od 1. 7. 2017 bude účinný nový Provozní řád

S ohledem na změnu modelu poskytování e-tržiště TENDERMARKET od 1. 7. 2017, bude pro jeho další používání nutno akceptovat nový Provozní řád, který je již nyní k dispozici k náhledu (sekce Provozní řád v menu aplikace). Akceptaci nového Provozního řádu bude možno zanedlouho provést přímo v systému (předpoklad v první polovině června 2017).

Kontakty

Elektronické tržiště TENDERMARKET Vám přináší společnost Tender systems s.r.o.

Identifikační a kontaktní údaje:

Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18, 162 00 Praha 6
e-mail: info@tendermarket.cz
Identifikátor datové schránky: fsxn9vh web: www.tendersystems.cz

Uživatelská podpora:

tel.: (od 8:00 do 17:00 v pracovní dny): +420 226 258 888
e-mail: support@tendermarket.cz

Obchodní oddělení:

e-mail: info@tendersystems.cz