Novinky

11/12/2017

TENDERMARKET Vám přeje hezké vánoční svátky a úspěšný rok 2018!

Klidný advent, veselé vánoční svátky, pevné zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů a méně starostí s veřejnými zakázkami v novém roce Vám přeje celý tým e-tržiště TENDERMARKET.

01/12/2017

Děkujeme zadavatelům za využívání TENDERMARKETu

Od 1. července 2017, kdy přestalo e-tržiště TENDERMARKET spravovat Ministertvo pro místní rozvoj, bylo v systému vytvořeno 15 tisíc zakázek. Přechod na jiný systém tedy zvolilo jen minimum zadavatelů a e-tržiště TENDERMATKET je tak stále největším systémem v ČR, kde se setkává poptávka veřejného sektoru s nabídkou dodavatelů.

15/11/2017

Zákaz rozvoje Národního elektronického nástroje

ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy. Původně měl NEN nahradit e-tržiště, ale kvůli vleklým problémům se tak nestalo.

16/08/2017

Rozšířená podpora internetových prohlížečů

Od 16. 8. 2017 začalo e-tržiště TENDERMARKET využívat technologii Java Webstart, která umožňuje mj. kompatibilitu s větším počtem internetových prohlížečů. Nová technologie bude využita zejména při elektronickém podepisování a při podávání nabídek. Zjednodušený návod naleznete v sekci Nápověda (dokument 1.7 pro zadavatele a dokument 2.5 pro dodavatele).

01/07/2017

TENDERMARKET spuštěn v komerčním režimu

Od 1. 7. 2017 již e-tržiště TENDERMARKET není spravováno Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho provoz se řídí novým Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET verze 6. Hlavní novinkou je možnost požadování provize za využití základních služeb od vybraných dodavatelů provozovatelem e-tržiště. Akceptace Provozního řádu je pak podmínkou pro možnost podání nabídky ze strany dodavatele.

29/06/2017

Nezapomeňte zneaktivnit svůj tržišťový profil ve Věstníku VZ!

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 7. 2017 přestává být e-tržiště TENDERMARKET systémem spravovaným Ministerstvem pro místní rozvoj, nelze jej využívat jako další profil zadavatele. Z tohoto důvodu je třeba provést k 1. 7. 2017 jeho zneaktivnění ve Věstníku VZ (formulář CZ06). Zadavatelům, kteří používají pro zadávání veřejných zakázek současně nástroj Tender arena, se budou zakázky z veřejné části e-tržiště TENDERMARKET automaticky zobrazovat na profilu zadavatele v nástroji Tender arena, čímž bude pro zakázky z e-tržiště splněna zákonná uveřejňovací povinnost.

Provozní řád

Provozní řád (verze 5) platný do 30.6.2017

Stáhnout provozní řád

Nový provozní řád (verze 6) platný od 1.7.2017

Stáhnout provozní řád